הכיוון של הרב לאמנה:

חברים יקרים,

המטרה הבאה שלנו היא להחליט ביחד מה יהיה השם הרשמי של הכנס. בבקשה תקראו את דברי רב למטה בהקשר לכנס ותשלחו את הצעתכם בסוף בטופס.

שאלה: מה צריכה להיות המטרה בכנס הקרוב? למה אנחנו צריכים לשאוף? מה אנחנו צריכים לשנות או במה אנחנו צריכים להשקיע כדי שנגיע למדרגה יותר גבוהה מהכנס הקודם?

רב: אין לנו שום בעיות חוץ מחיבור. אנחנו רק צריכים לדעת מה זה חיבור, מה זו ערבות, מה זו ברית. כל הדברים האילו, חיבור, ערבות וברית – אנחנו חייבים להתחיל להרגיש אותם. איך אנחנו יכולים להכנס לכזה קליק בינינו כדי שבקליק הזה, בתוך הסינפסות שמקשרות בינינו – כמו שעצבים מתחברים – בתוך החיבור בינינו הבורא יתגלה.

הבורא מתגלה בתוך החיבור שאנחנו בונים בתוכנו. כמו שלוקחים שני חוטים וקושרים אותם ביחד והם נעשים כאחד. ואז, דווקא בתוך הקשר הזה, הוא מתגלה. אז איך אנחנו עושים את החיבורים האלו?

זה חייב להיות הנושא של הכנס