תוכנית השיעורים

כאיש אחד בערבות

 

1. גילוי הבורא בחיבור בינינו

https://goo.gl/AA72mJ

 •  לכל אחד מאיתנו מטרה אחת – “שהשכינה תשרה בינינו”
 • אתם עשיתם אותי
 • לצאת ב”שדה, אשר ברכו השם”
 • את אחיי אנוכי מבקש
 • מרכז העשירייה
 • נשמה אחת

 

2. ערבות

https://goo.gl/cKa3v7

 • התנאים למימוש הערבות בינינו
 • מ- “אני” ל- “אנחנו”
 • אין אדם מציל את עצמו מבית האסורים
 • כאיש אחד בלב אחד
 • כולם נכנסים בברית ערבות

 

3. תפילה

https://goo.gl/kpFR9W

 • במאמץ לחיבור הלבבות מתגלה יצר הרע
 • על כל פשעים תכסה אהבה
 • ייאוש מכוחותינו עצמנו
 • מגלים צורך לעזרת הבורא
 • “”אחד” מגלה “אחד”

 

4. ברית מלח

https://goo.gl/GU2Bm4

 

 • כורתים ברית עם הבורא
 • ברית מלח
 • ממשיכים כקבוצה אחת בערבות